NARODZINY TWIERDZY
UMOCNIENIA MIEJSKIE X-XVIII W.
NARODZINY TWIERDZY 1815-28
POZNAŃ PRUSKI 1815-28
PIERWSZE SZKICE 1817-23
PIERWSZE PROJEKTY 1823-28

ETAP PIERWSZY 1828-39
ROZPOCZĘCIE PRAC W ROKU 1828
PIERWSZY ETAP BUDOWY 1828-39
STAN TWIERDZY W ROKU 1839

ETAP DRUGI 1840-69
RDZEŃ TWIERDZY
INNE DZIEŁA
KOLEJ ŻELAZNA 1848-69
CYTADELA TUMSKA 1855-62
SYSTEM WODNY TWIERDZY
BUDOWNICTWO WOJSKOWE 1843-69
KOMENDANTURA TWIERDZY
DYREKCJA BUDOWY TWIERDZY
NADANIE NAZW W 1864
KONIEC ETAPU W 1869

TWIERDZA W SZCZEGÓŁACH
STAN W 1871
Fort Winiary
Umocnienia prawobrzeżne
Prawobrzeżne forty reditowe
Rdzeń lewobrzeżny
Śluzy i przyczółki mostowe
Cytadela Tumska
Bramy
Prochownie i laboratoria
System wodny
Wezbrania Warty
Mosty
Budownictwo wojskowe i urzędowe
Garnizon

MODERNIZACJA i ROZBUDOWA
MODERNIZACJE i PRZEBUDOWY PO 1867
ROZBUDOWA KOLEI 1869-72
DROGI I KOLEJE OKOŁO 1872
NOWE DZIEŁA PO 1869
BUDOWNICTWO WOJSKOWE W LATACH 70-TYCH
PARĘ UWAG: Rejony forteczne
Charakterystyczne dzieła
Geometria narysu
Układ wysokościowy
Nazewnictwo dzieł
Miasto i budownictwo komunalne
Uzbrojenie
DECYZJA O ROZBUDOWIE

ZMIERZCH TWIERDZY
ZMIERZCH TWIERDZY POLIGONALNEJ 1892-1912
REGULACJA WARTY PO ROKU 1888
PRZEBUDOWA LINII TORUŃSKIEJ 1911-27
ZNOSZENIE DZIEŁ TWIERDZY 1920-27
TWIERDZA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
STAN OBECNY TWIERDZY POLIGONALNEJ

TWIERDZA FORTOWA 1872-1914
PIERŚCIEŃ FORTÓW ARTYLERYJSKICH 1872-84
Forty główne
Dzieła pośrednie
MODERNIZACJA FORTÓW 1887-89
NOWE FORTY POŚREDNIE 1887-93
PIERŚCIEŃ TWIERDZY FORTOWEJ
ROZBUDOWA MIĘDZYPÓL
Zestawienie schronów
GARNIZON TWIERDZY
CHRONOLOGIA TWIERDZY FORTOWEJ

ZESTAWIENIA
DATOWANIE i NAZWY DZIEŁ
RYSUNKI
PLANY
Legenda do planów
BIBLIOGRAFIA
Zdjęcia Poznania z lat 60-tych XX w.

W lewej ramce możesz wyświetlić spis dzieł twierdzy...


Mariusz Wojciechowski
POCZTA/MAIL
mariusz@mariwoj.pl