TWIERDZA MINDEN
Festung Minden
Mariusz Wojciechowski 1999

Wszystkie zdjęcia i rysunki pochodzą ze strony Internetowej FESTUNG MINDEN, na której oryginały są większe i jest ich o wiele więcej.


Plan Fortu A


Plan Fortu C (1846-52, projekt: major inż. Hardernack)


Bateria flankująca nr 3 - jedna z kaponier Umocnień Kolejowych


Magazyn prochowy nr 1 (1819; położony wewnątrz zachodniego Bastionu VI, wojenny magazyn prochowy miał przejąć w razie oblężenia funkcję magazynu pokojowego, położonego na zewnątrz rdzenia twierdzy. Pomieścić mógł 1000 centnarów prochu strzelniczego w specjalnych beczkach. 1869-71 został wzmocniony: mur obwodowy i nowy nasyp; zachowany jako jeden z nielicznych reliktów rdzenia)


Dworzec kolejowy (1847, projekt: Königliche Bauinspektor Schelte)


Poczta Główna (1855-58, projekt: Bauinspektor Goeker)


Koszary Kolejowe (1869 - dla 600 żołnierzy, którzy do tej pory kwaterowali w domach prywatnych)


Arsenał artyleryjski


Koszary


Szpital (1829-32 Ingenieurleutnant Creuzinger)


Piekarnia


Spichlerz


Sąd Okregowy (Kreis Gericht)


Więzienie


zachowana redita Fortu B


Fort C po restauracji w latach 90-tych XX wieku


Brama i most zwodzony w Forcie C


Koszary obronne na rysunkach projektowych


Mariusz Wojciechowski
POCZTA/MAIL
mariusz@mariwoj.pl